2024-05-19

Tillgänglighet

Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra hemsidor och andra webbplatser tillgängliga har tagits fram av Web Accessibility Initiative (WAI), en arbetsgrupp inom World Wide Web Consortium (W3C). Den här webbplatsen är byggd för att vara tillgänglig för alla. Med tillgänglighet menar vi till exempel att webbplatsen ska fungera väl oavsett besökarens webbläsare, operativsystem eller eventuella kognitiva begränsningar (till exempel problem med uppfattningsförmågan).

Grundkonstruktion

På webbplatsen används de av W3C godkända standarder och riktlinjer (WCAG) så som de är tänkta att användas. Det innebär bland annat att HTML 4.01 används för att strukturera innehållet, och att CSS (Cascading Style Sheets, stilmallar) används för styra webbplatsens utseende.

Användare som har utrustning som inte stödjer stilmallar når webbplatsens information även om stilmallarna inte kan tolkas. Innehållet presenteras då oformaterat men fullt funktionellt.

Webbläsare

Äldre webbläsare (som inte stöder aktuella standarder) och textbaserade webbläsare kan sakna stöd för stilmallar. Följ nedanstående länkar för uppgradering av din webbläsare.

PC (Windows)

Mac

Linux

Skärmupplösning

Webbplatsen är optimerad för att skapa bästa möjliga överblick i skärmupplösningar som är 1024 x 768 eller högre.

Anpassa textstorlek eller zooma hela webbplatsen

Ändringar av textstorleken kan dock medföra att webbplatsens utseende förändras något. Läs mer om hur du ändrar textstorlek under Anpassa.

Hjälptexter

På länkar som i sig inte beskriver innehåll finns hjälptexter, som i de flesta webbläsare visas som en s.k. tooltip när man håller muspekaren över länken.

Navigera med tangentbordet

Använder du inte musen för att navigera på webbplatsen finns det möjlighet att navigera med hjälp av tangentbordet på de flesta moderna webbläsare. Du kan enkelt navigera mellan sidorna med hjälp av ALT och PIL-tangenterna:

  • För att gå tillbaka håll ner ALT + Vänster PIL. För att bläddra framåt håll ner ALT + Höger PIL.
  • För att bläddra genom länkar använd TAB-tangenten och för att välja länk använd ENTER.

Vi som har producerat denna webbplats

Denna webbplats (hemsida/webshop) är producerad av Xelera Communication AB. Vi är en av Sveriges vassaste leverantörer av webbpublicering och e-handel. Vi producerar hemsidor och e-butiker i publiceringsverktygen Drupal och NX2. Kontakta oss för synpunkter på webbplatsens layout, design eller konstruktion.